Onze school


Algemeen

De Koningin Julianaschool maakt deel uit van de Stichting PCO Gelderse Vallei. Deze stichting omvat 13 scholen in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Woudenberg. Deze scholen worden vanuit het stafbureau in Barneveld aangestuurd. De algemeen-directeur is in opdracht van het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. De scholen worden aangestuurd door een locatiedirecteur, die integraal verantwoordelijk is.

Wij zijn een protestants-christelijke school. De medewerkers laten zich bij hun lesgevende en onderwijsondersteunende werkzaamheden inspireren door de bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde. Door het voorleven en nastreven van christelijke waarden en normen willen wij kinderen leren een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Wij geloven in de mogelijkheid om vanuit liefde voor God en de naaste een goed mens te zijn. Deze kernwaarden vormen de basis voor onze wijze van werken.

Wilt u meer informatie over de stichting klik hier
 

De school en haar omgeving

De school staat in een naoorlogse woonwijk in het noordoostelijk deel van Woudenberg. De leerlingen komen uit het hele dorp. Het leerlingenaantal ligt rond de 230 leerlingen, verdeeld over 4 units van 8 groepen. 


Het schoolgebouw

Begin 2006 werd een ingrijpend verbouwd en uitgebreid schoolgebouw opgeleverd. We beschikken nu over 11 permanente  leslokalen, uitstekende sanitaire voorzieningen, diverse flexibele ruimtes, een speelzaal voor de kleuters, een aula met podium, (computer)werkplekken en diverse ruimtes voor onderwijsondersteunend personeel. Mede dankzij dit gebouw kunnen onderwijsvernieuwingen worden gerealiseerd en kunstzinnige en culturele activiteiten worden gestimuleerd. Rondom de school is veel ruimte voor buitenactiviteiten. De indeling van het schoolplein en de diverse speeltoestellen nodigen uit tot spontaan contact, spel en beweging.
 

De organisatiestructuur

De dagelijkse leiding op onze school is in handen van de directeur. De school is verdeeld in een onderbouw en bovenbouw. De bouwcoördinatoren en directeur vormen samen het managementteam. De coördinatie van de leerlingenzorg is ondergebracht bij ons zorgteam. Dit bestaat uit twee internbegeleiders. We worden hierbij ondersteund door samenwerkingsverband de Eem
 

De medewerkers

Het team bestaat uit ruim 13 onderwijsgevenden, die deels fulltime en deels parttime de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling. Sommigen hebben zich gespecialiseerd, zo is er bv. een interne coach opleidingen en een ICT-coördinator. De teamleden ondersteunen elkaar d.m.v. coaching, intervisie en collegiale consultatie. Naast de schoolleiding en de groepsleerkrachten maken ook een administratief-medewerkster en een conciërge/schoonmaker deel uit van ons team.