Identiteit


Voor ons geloof in een betere wereld is de Bijbel onze inspiratiebron. Dagelijks is dat het uitgangspunt van ons handelen. We openen en sluiten de dag met gebed.

Er worden bijbelverhalen verteld en daarbij passende christelijke liederen gezongen. We gebruiken daarbij de methode "Kind op maandag" van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging. We besteden ook veel aandacht aan de christelijke feestdagen en de voorbereiding daarop. De vieringen vormen vaste onderdelen van onze jaarplanning. Bij veel schoolvakken proberen we ons christelijk geloof te betrekken.

We stimuleren de kinderen in het licht van de bijbelse boodschap na te denken over wat ze zelf doen en wat er in de wereld om hen heen gebeurt. We willen onze identiteit vooral in ons voorbeeldgedrag doorgeven. Er over praten doen we als kinderen daaraan toe zijn. Wij willen de bijbelse boodschap dus doorgeven en voorleven.

Christelijk onderwijs betekent voor ons kleur bekennen. We leren de kinderen de bijbelse waarden en normen kennen, begrijpen en toepassen. Vanuit het besef dat ieder mens waardevol en uniek is, leren we de kinderen elkaar en anderen te respecteren.