Wij zijn een Kanjerschool

De leerkrachten van onze school zijn nagenoeg allemaal opgeleid tot Kanjertrainer.

Leerlingen gaan beter presteren als ze zich veilig en geborgen voelen. Een veilig schoolklimaat is daarom erg belangrijk. Het welbevinden van onze leerlingen en de sfeer in de klas  zijn kernpunten op de Koningin Julianaschool.

De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en de rol die iedereen daarin speelt.

Het doel van de training komt erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander. Met de training bereiken we dat er positieve omgangsvormen zijn en dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt. Het programma wordt in alle groepen gevolgd, zodat er een doorgaande lijn door de hele school is.

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl