Stichting PCO Gelderse Vallei


Algemeen

Sinds 1 januari 2008 maakt onze school deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Gelderse Vallei. Het bestuur heeft voor de dagelijkse leiding een directeur-bestuurder en twee stafmedewerkers aangesteld. Ook is er secretariële ondersteuning. Veel zaken op het gebied van financiën, beheer, personeel en organisatie worden bovenschools vanuit het bureau in Barneveld geregeld. 

Grondslag en doel

De stichting heeft als grondslag de Bijbel als het woord van God. Zij beoogt zich in al haar arbeid te laten leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van het Evangelie zoals die gestalte heeft gekregen in Jezus Christus.  

In de statuten staat over het doel het volgende vermeld:  
 

  1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants - christelijke basisscholen en/of speciale scholen voor basisonderwijs;  
  2. Haar opdracht is om vanuit christelijke overtuiging onderwijs te geven, gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van waarden en normen.

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, waarbij de scholen worden aangestuurd door
de directeur-bestuurder, dhr. M  van den Brink.
 
Adres van de stichting
Postbus 200
3770 AE Barneveld

Bezoekadres
Varenkamp 3
3773 CL Barneveld
Telefoon
0342-767200

E- mailadres

e-mail

Website van de stichting
www.pcogeldersevallei.nl