Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke controlerende en/of adviserende taak. Diverse beleidsstukken van de school en/of de stichting worden ter goedkeuring of ter advisering aan de leden van de MR voorgelegd.

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van deze raad. In de MR worden zaken besproken die kinderen en ouders van onze school aangaan.

Voorbeelden: lezen en adviseren over het schoolplan, het zitting nemen in sollicitatiecommissies, adviseren van de directie bij de formatie, het adviseren en goedkeuren van nieuwe plannen voor een nieuw schooljaar.

Voor medezeggenschap m.b.t. het bovenschoolse bestuursbeleid is er een gemeenschappelijke MR. Deze GMR bestaat uit MR-leden van alle scholen van de stichting.

MR – even voorstellen
Dit schooljaar heeft de MR de volgende samenstelling:
 
Personeelsgeleding:
 • Petra van den Top
  (leerkracht groep 6 en GMR-lid)
 • Allet Klein Mentink-Smits 
  (leerkracht groep 1/2 - Eendennest)
 • Nianka Sakkers
  (leerkracht groep 7)
Oudergeleding:
 • Daniëlle Stalman 
  (voorzitter en moeder van Neo, Leto, Fynn en Julia)
 • Hilde de Ronde
  (penningmeester en moeder van Sofie, Niels, Timo en Ilse)
 • Rozemarijn Sybrandy
  (secretaris en moeder van Jens, Suze en Bente)  
 
                           
We vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte wordt gebracht van de zaken die we als MR bespreken. Daarom kunt u via de nieuwsbrief lezen met welke onderwerpen de MR zich bezig houdt. Na elke vergadering zullen we hierin de hoofdzaken weergeven.

Het jaarverslag kunt u hier vinden.

Als u vragen of opmerkingen heeft die van toepassing zijn op MR taken, dan kunt u ons altijd persoonlijk aanspreken of gebruik maken van ons e-mailadres.